LIGA FACHOWCÓW
program@fast.zgora.pl
68 328 62 38
Dane użytkownika
imię
nazwisko
Adres zameldowania
ulica
kod pocztowy
miejscowość
gmina
poczta
województwo
data urodzenia
E-mail
telefon
Adres do korespondencji jeśli jest inny od zameldowania
ulica
kod pocztowy
miejscowość
Dane osoby fizycznej
pesel
NIP
urząd skarbowy
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 112 moich danych osobowych objętych formularzem rejestracyjnym, obejmujących imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres do korespondencji, datę urodzenia, numer telefonu komórkowego, adres e-mail, numer PESEL oraz numer NIP w celach informacyjnych i marketingowych. Zgodę wyrażam dobrowolnie i oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o przysługujących mi uprawnieniach, w szczególności o prawie wglądu do podanych danych osobowych, prawie do uzupełnienia, sprostowania i zmiany danych osobowych, prawie do ograniczenia przetwarzania, prawie do przenoszenia danych osobowych, prawie do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz prawie do ich usunięcia. Oświadczam, że zapoznałem/am się z treścią regulaminu Programu Liga Fachowców, w tym części dotyczącej przetwarzania danych osobowych oraz akceptuję jego postanowienia.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu promocji produktów i usług oferowanych przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe FAST sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze przy ul. Foluszowej 112, w tym na przekazywanie telefonicznie lub na adres e-mail informacji handlowej i marketingowej oraz wysyłkę materiałów promocyjnych i próbek produktów na podany adres korespondencyjny.
Wiadomość została wysłana na adres e-mail